FIXINELA - Rez a vodní kámen, 500ml

Kód: 101021
Neohodnoceno
48,28 Kč –7 %
FIXINELA - Rez a vodní kámen, 500ml
48,28 Kč –7 % 44,60 Kč / ks 36,86 Kč bez DPH
Skladem (>50 ks)
Můžeme doručit do:
14.6.2024

FIXINELA na rez + vodní kámen 500 ml. objem: 500 ml Vysoce účinný tekutý čistič s obsahem anorganických kyselin a účinných povrchově aktivních látek. Používá se k čištění silně znečištěných oblastí v potravinářském průmyslu, k odstraňování vodního kamene a jiných usazenin, k čištění keramických obkladů, van, umyvadel, toaletních mís, podlah, skla zdravotnických a výrobních zařízení, nádrží, výrobních místností. Fixinela má vysoký čisticí účinek, proniká do usazenin a rychle je uvolňuje z povrchu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Vysoce účinný tekutý čisticí prostředek obsahující anorganickou kyselinu a  účinné tenzidy. Slouží k čištění velmi znečištěných ploch v potravinářském průmyslu, na odstraňování vodního kamene a dalších usazenin, na čištění keramických obkladů, van, umyvadel, WC mís, podlah, skla zdravotnických a  výrobních zařízení, tanků, výrobních místností. Fixinela má vysoký čistící účinek, vniká do usazenin a rychle je uvolňuje z povrchu.

Charakteristika Fixinela na rez a vodní kámen:

  • Čistící prostředek na velmi znečištěné plochy - umyvadla, obkládačky, WC.
  • Spolehlivě odstraní usazeniny močového a vodního kamene.
  • Vhodná na čištění v potravinářských podnicích (výrobní zařízení, tanky, místnosti).


Použití: Přípravek nastříkejte na navlhčené znečištěné místo a rovnoměrně rozetřete houbičkou. Nechte působit podle intenzity znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Složení: Kyselina fosforečná; C12-14-alkylalkoholy, ethoxylované, sírany, sodné soli.

 

Bezpečnostní upozornění:     Varování

Obsah nebezpečných látek: 5-15 % kyselina fosforečná, méně než 5% aniontový tenzid, barvivo.

H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Rez a vodní kámen
Hmotnost: 0.6 kg
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: