LARRIN - Koupelna, 500ml s rozprašovačem

Kód: 101048
Neohodnoceno
96,68 Kč –4 %
LARRIN - Koupelna, 500ml s rozprašovačem
96,68 Kč –4 % 92,13 Kč / ks 76,14 Kč bez DPH
Skladem (49 ks)
Můžeme doručit do:
23.4.2024

Sanitární čistič, s vůní.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Moderní a účinný čistící přípravek pro koupelny a WC. Bez námahy odstraňuje nečistoty včetně skvrn od vodního kamene. Zanechává na čištěném povrchu zářivý lesk a intenzivní svěží vůni. Obsahuje neutralizátor pachů.

Moderní a účinný čistící přípravek pro koupelny a WC. Bez námahy odstraňuje nečistoty včetně skvrn od vodního kamene. Zanechává na čištěném povrchu zářivý lesk a intenzivní svěží vůni. Obsahuje neutralizátor pachů.    Výstražný symbol nebezpečnosti:  

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P260 Nevdechujte aerosoly.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části těla vodou.

P280 Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice.

  • P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal v místě určeném obcí.

Doplňující informace EUH 208 Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

  • Obsahuje: mastný alkohol etoxylovaný > C15.
  • Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Složení: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Hexyl Cinnamal, Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol.

Doplňkové parametry

Kategorie: Koupelna
Hmotnost: 0.6 kg
Hmotnost: 0.6 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: