GO! Strojní mytí nádobí, 10l

Kód: 102028
Neohodnoceno
568,58 Kč –1 %
GO! Strojní mytí nádobí, 10l
568,58 Kč –1 % 559,31 Kč / ks 462,24 Kč bez DPH
Externí sklad (obvykle 3-5 dnů)
Můžeme doručit do:
19.7.2024

Mycí prostředek pro automatické mycí stroje nádobí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Mycí prostředek do automatických myček nádobí. Pouze pro profesionální použití.

Signální slovo:            NEBEZPEČÍ 

Standardní věty o nebezpečnosti:     Může být korozivní pro kovy.Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě:  Hydroxid draselný

Doplňkové parametry

Kategorie: Strojní mytí
Hmotnost: 10 kg
Hmotnost: 10 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: